Reklama

Stalking: Úmyslné pronásledování a obtěžování jedné osoby jinou

Obecně lze stalking chápat jako úmyslné pronásledování a obtěžování jedné osoby jinou, což oběti snižuje kvalitu jejího života a vyvolává u ní strach o bezpečí svoje nebo svých blízkých. Pachatel může oběť obtěžovat nejen přímým fyzickým kontaktem a sledováním, ale i zasíláním SMS, e-mailů, zpráv na sociálních a jiných sítích, zasíláním dárků, telefonáty apod.

Tyto pokusy o kontakt pachatele s obětí nemusí zpočátku vykazovat prvky násilí či zastrašování, ale velmi snadno a rychle k nim sklouznou. Ze zpráv vyznávajících lásku a zasílání květin a dárků se mohou časem stát zprávy vyhrožující oběti či poškozování majetku oběti pachatelem, což u oběti v obou případech vyvolává důvodnou obavu. Tato obava působí velkou psychickou zátěž, která pak může vyústit v duševní i fyzické onemocnění oběti. Pro stalking je typické to, že je páchán opakovaně a jeho odhalení je úzce spjato s vnímáním této skutečnosti obětí.

Typické znaky pro stalking:

-       Opakované a pro oběť nepříjemné a nevyžádáné pokusy o fyzický kontakt například formou dopisů, telefonátů, emailů, SMS zpráv, zasíláním dárků apod.

-       Demonstrování moci a síly pachatele směrem k oběti pomocí přímých či nepřímých výhrůžek, které u racionální osoby vzbuzují oprávněný strach a obavy

Reklama

-       Poškozování a ničení věcí (poškrábání či posprejování auta, propíchání pneumatiky, rozbití okna bytu, zabitím domácího mazlíčka apod.)

-       Pronásledování oběti cestou do zaměstnání, na nákup, čekání na oběť před domem apod.

-       Snaha poškodit oběť šířením nepravdivých informací.

 

KDO JE STALKER:

Stalker je osoba, která dosahuje uspokojení trýzněním jiných. Rozpoznat a odhalit takového agresora nemusí být snadné. Mezi úporné pronásledovatele řadíme ženy. Ačkoli jich je méně, ve svém pronásledování jsou trpělivější a důslednější.

Stalkery můžeme rozdělit do 7 skupin podle motivace, která vede k jejich chování:

-       Bývalý partner - osoba, která není schopna se vypořádat s ukončením vztahu a buď touží po návratu, nebo se chce pomstít za ukončení vztahu. Nemusí se vždy jednat o partnery intimní, může se jednat například o vztah pracovní nebo terapeutický. Tento typ stalkera se převážně snaží své oběti ublížit a pomstít se jí.

-       Uctívač - usiluje o pozornost, případně o vztah s obětí. Často mezi ně patří pronásledovatelé celebrit. Zpočátku oběti píší dopisy, kupují dárky. Pokud jsou ale odmítnuti, mění se jejich chování ve výhrůžky a násilí.

-       Neobratný nápadník - touží po fyzickém kontaktu s obětí. Obvykle nejsou schopni seznámení se, ačkoli se domnívají, že jsou pro ostatní neodolatelní. Tento člověk není v kontaktu s realitou a trpí psychickými problémy.

-       Ublížený pronásledovatel - usiluje o pomstu osobě, která mu, ať už reálně či domněle, způsobila nějakou újmu. Většinou využívá výhrůžek, vloupání se do bytu oběti apod.

-       Sexuální útočník - snaží se o fyzický či sexuální útok a je motivován pouze touhou po sexuálním uspokojení a po dosažení pocitu moci. Mezi tyto stalkery často patří sexuální devianti s podprůměrnou inteligencí a asociálním chováním. Oběť tohoto typu stalkera je ohrožena exhibicionismem pachatele, voyeurstvím, obscénními zprávami a telefonáty apod.

-       Poblouzněný milovník - je zamilován do své oběti a veškeré její chování interpretuje okolí jako lásku k němu.

-       Kyberstalker - typ stalkingu, kdy pachatel využívá IT technologie (internet, mobilní telefony) a přes různá fóra či sítě se snaží kontaktovat svou oběť. Pokud je stalker pouze kyberstalkerem nehrozí, že by využil fyzického násilí, avšak každý z výše uvedených typů stalkerů může být i kyberstalkerem.

 

ZÁKONNÁ ÚPRAVA:

-       Zákon 40/2009 Sb. zavedl v lednu 2010 paragraf §354 týkající se stalkingu, neboli nebezpečného pronásledování jednoho člověka jiným. Podle tohoto paragrafu může policie zakročit již v počátku problému, aby se zabránilo tomu, že pronásledování přeroste ve fyzické násilí. Od roku 2010 tak za nebezpečné pronásledování (a to i prostřednictvím mobilu, e-mailu, či např. Facebooku) hrozí trest v délce až 3 roky vězení.
§ 354 definuje stalking takto:
Nebezpečné pronásledování (označováno také jako „stalking“ )
(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
b) se zbraní, nebo
c) nejméně se dvěma osobami.
K tomu, aby mohlo dojít k obvinění pachatele ze stalkingu, musí být splněny tři podmínky:
- jednoznačnost, že pronásledovatel tak činí evidentně proti vůli oběti,
- pronásledování oběti je intenzívní,
- pronásledování oběti je dlouhodobé (dle současně dohodnuté praxe zhruba 4 až 6 týdnů).

 

OBRANA PROTI STALKINGU:

-       Pokud se osoba stane obětí stalkingu, měla by pachateli dát jasně najevo, že o jeho projevy nemá zájem. Zároveň však nesmí přijmout nabídku na schůzku či odepisovat na zprávy, čímž by pozici stalkera jen posilovala.

-       Při podezření na stalking je nutné, aby oběti tohoto trestného trestního činu uschovávaly všechny důkazy a projevy obtěžování (e-maily, výpisy volání, dárky, ...), nestyděly se a o problému hovořily ve svém okolí, je důležité se obrátit na odborníky (intervenční centrum, poradna pro oběti trestných činů, právník) a kontaktovaly policii. Policie umí vyhodnotit nebezpečnost pronásledování a má možnosti oběť ochránit.

-       Při podezření na sledování se obecně doporučuje změna obvyklých tras a zvyků (jiné obchody, jiné časy) a zajištění důvěryhodného doprovodu (rodina, přátelé).

-       Doporučuje se také, aby oběť stalkingu s sebou nosila legální prostředky pro svoji obranu (např. pepřový sprej) a mobilní telefon. Tím si může oběť přivolat pomoc, či stále informovat přátele nebo rodinu o místě kde se nachází, kam jde a zda ji pachatel nesleduje.

 

KDE HLEDAT POMOC:

Občanské sdružení Stopstalking: www.stopstalking.cz, [email protected]Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Linka bezpečí: Tel.: 116 111

Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz, tel.: 257 317 110, osobně v Praze, Brně, Plzni, Jihlavě, Českých Budějovicích, Ostravě, Liberci, Olomouci a Pardubicích.,

Centrum pro pomoc obětem: www.pomocobetem.cz

Poradna e-bezpečí: www.e-bezpeci.cz

Policie České republiky: Na nejbližší policejní stanici, na lince 158 (policie ČR), na lince městské policie 156, nebo na www.policie.cz

Reklama

Komentáře

Marie (Čt, 3. 1. 2013 - 00:01)
Takže kdyz se s dcerou borec po dvou letech rozejde SMSkou a ona chce, aby jí aspoň slušně vysvětlil, co se najednou stalo - tak ne že on je hulvát a jedná s ní sprostě, ale ona je stalker. Ona je ponížená, ubrečená, cítí se zrazená a podvedená, ale on je na koni, nemusí se s ní přece bavit, řešit jakékoli osobní závazky - a ještě na ni může zavolat policajty za to, že chce dcera slušné lidské zacházení. Proboha, kam jsme to dopracovali ... Lidi berte zodpovědnost za svoje jednání vůči druhým, naučte se odmítat druhé slušným způsobem a nebudete se muset obracet na poradny proto, ze vás někdo "obtěžuje"!
Jana (Čt, 3. 1. 2013 - 05:01)
Vy si Marie pletete dojmy a pojmy----- Ten stalking je o něčem jiném
Stalking (Čt, 3. 1. 2013 - 08:01)
je zuřivý pronásledování, bombardování nevyžádanými telefonáty, esemeskami, výhružkami, stepování před domem oběti a zírání do oken atd. To byla informace pro Marii.
Mudr.Hugo Jero… (Čt, 3. 1. 2013 - 08:01)
Bossing,Aging,Staking,Sexismus,Rasismus a ještě zavést blbismus jako šikanu za blbé řeči a mužismus jako šikana mužů za to že jsou muži.Jsou to pitominy z USA,kde mají poroty,takže musí soudit sebe navzájem a tak se každý bojí aby nebyl lidmi nařčen.Tady máme jiné soudy tady to naštěstí nehrozí.V časopisech to najdete,ale to jsou buď senzacechtivé celebrity nebo kriminální černá kroknika a tam se o tohle nejedná tam se edná o kriminální činy.
Marie (Čt, 3. 1. 2013 - 11:01)
Stalking - bohužel nikoli v pojetí české policie a práva. Stačily čtyři dopisy za půl roku a buzerace ze strany jeho rodiny, aby byla dcera předvolána na policii, kde musela "dokazovat", že není psychicky narušená a bylo ji vyhrožováno, že jestli se mu ještě jednou ozve, půjde k soudu. Mně právník řekl, že s tím nemůžu nic dělat, protože mladík se nijak neprojevuje (což je právě ten problém!), ale že může dceři doporučit psychologa, kdyby chtěla ...
Marie (Čt, 3. 1. 2013 - 11:01)
Právník mi taky řekl, že se zákon o stalkingu teď hodně používá, protože když se spolu lidi nestýkají a nemluví spolu, tak se nemůžou fyzicky napadnout a policie má tak méně práce.
jestli (Čt, 3. 1. 2013 - 11:01)
...si myslíš, že tady nic takového neexistuje, tak jsi hodně naivní.
myslím (Čt, 3. 1. 2013 - 11:01)
si myslíš, že tady nic...tím, že na to můžeš narazit i v běžném životě.
(Čt, 3. 1. 2013 - 11:01)
lidské vztahové potíže by se měli řešit u psychologa a né přes právníky,sebelepší zákony nepomůžou,spíš se na ně budou strany dovolávat a celé se to posune do roviny soudů,když v evropě mohou lidi spolužít i po rozvodu se navštěvovat i s novými manželi tak proč by to jednou první vlaštovky nezačali zkoušet znormalizovat i tady,odpouštět je lidské ,chybovat taky
Ale XYos :) (Čt, 3. 1. 2013 - 11:01)
Řešit u psychologa? A kdo je tam dotlačí? A co říkáš na pronásledování tady, na diskusi, hm?

Petra (Čt, 3. 1. 2013 - 12:01)
Já - naprostý souhlas. Než se do něčeho pustí policie nebo soud, měla by být povinná mimosoudní mediace, kdy si obě strany spolu promluví. Špatná komunikace je často příčinou vztahových problémů.

AleXY - pronásledování na diskusi nejsou vztahové potíže, to je agrese ze strany diskutujících.
D (Čt, 3. 1. 2013 - 12:01)
Stalking - bohužel nikoli v...Pokud si ten mlady muz kontakt s vasi dcerou nepreje, tak by se mu vase dcera nemela vnucovat. Povazuji to za naprosto jednoznacne, a to bez ohledu na to, jaka dnes funguje v Cesku ohledne toho legislativa, a s jak velkou ochranou sveho soukromi od statnich organu muze ten mlady muz realne pocitat.

Neco jineho by bylo, kdyby s nim vase dcera napriklad cekala dite, nebo pokud by se nejake dite z jejich vztahu jiz narodilo.

Jinak by tomu bylo i tehdy, kdyby ten mlady muz napriklad dluzil vasi dceri nejake penize.

Neni-li tomu ovsem tak, a ten clovek si nepreje byt vasi dcerou kontaktovan, mela by to ona respektovat.
Petro (Čt, 3. 1. 2013 - 12:01)
Dalo by se o tom diskutovat, pronásledování je třeba na diskusi Rivotril i na jiných diskusích. Pronásledován tam byl třeba Tarbas, nona. To je pronásledování.
Umyslné pronasledování a obtěžování!
andy (Čt, 3. 1. 2013 - 12:01)
Stalking existuje a v dost velké míře,akorát o tom nechtějí ,,oběti" mluvit,stydí se za to,myslí si ,že jim nikdo neuvěří.Protože většinou agresátoři /nebojím se použít toto slovo / jsou pro ostatní velmi milí lidé,takoví meďáčci.Prožila jsem si stalking před 11 lety a dosud se léčím na psychiatrii. v témže roce odešlo dalších 5 lidí/ 2 na psychiatrii / a za tu dobu přes 20 lidí!!! Já vím,většina mi neuvěří,ani je nechci přesvědčovat.Pak jsem změnila působiště ne zaměstnání,protože takovou oběť té s.... neudělám! A připadala jsem si jak v pohádce a uvěřila,že existují i slušní lidé!Nechci tu uvádět podrobnosti mého ponižování oni jsou v důsledku stejné.ALE nepřeji pochybovačům ani den s takovou osobou! Má psychika ovšem utrpěla příliš,takže já v léčbě pokračuji,ale už se učím mít se ráda,říkat NE....Přeji všem ,co trpí depresí co nejrychlejší uzdravení a posměváčkům,aby takovou OSOBU NIKDY!!!!nepotkali! P.S.Věřím pořekadlu ,,...na každou s.... se vaří voda" a v mém případě si dotyčná už paří v kotli palce.
D (Čt, 3. 1. 2013 - 12:01)
Já - naprostý souhlas. Než...A ted si predstavte, Petro, ze se mne vas posledni prispevek nebude libit.

Nabouram se do serveru Doktorky, zjistim si vasi IP a hardwarovou adresu, identifikuji vas, a budu vas bombardovat cetnymi osobnimi, telefonickymi, emailovymi, dopisnimi i diskusnimi vyzvami, abyste nazor, uvedeny v tom predchozim prispevku, verejne odvolala.

Vy nahlasite me aktivity na policii, a tam vam reknou, ze jste napred povinna se mnou komunikovat pres nejake mediatory, a teprve kdyz tohle nepomuze, bude se tim policie zabyvat.

Jak se vam bude tohle libit?

Marie (Čt, 3. 1. 2013 - 13:01)
Pane D, jestliže vnímáte lidi jako věci, které poté, co dosloužily, vyhodíte do popelnice, protože si je už nepřejete dále používat, pak máte samozřejmě pravdu. Vy jste se k něčemu rozhodl a podle toho jste jednal. S nikým jste nic nemusel diskutovat, nikomu jste neublížil, protože věci nemají vědomí ani psychiku.

Lidé ovšem nejsou věci. Jestliže takhle "vyhodíte do popelnice" člověka, který k vám má citový vztah, tak mu ublížíte. Ať s ním máte dítě nebo třeba jen kočku. A jestliže se k tomu stavíte tak, že jste se prostě rozhodl a druhá strana nemůže než vaše rozhodnutí respektovat, pak té druhé straně navíc ubližujete záměrně. Nutíte ji k tomu, aby se chovala tak, jak vy jste se rozhodl - což je de facto vydírání. Vy jste agresivní, vy jste útočník, jenom používáte psychickou agresi, ne fyzickou. To zase považuji za naprosto jednoznačné já.

Chování, kdy berete v potaz city a psychiku druhého člověka a podle toho korigujete své jednání má název - říká se tomu slušnost. Často to souvisí s emoční a sociální zralostí jednice. Proto toho mladého muže omlouvám.

To ještě ovšem neznamená, že ho moje dcera obtěžuje. Ona si pouze hojí emoční zranění, které jí ten muž způsobil - to taky patří k životu, ani ten mladý muž není věc, kterého by ona mohla vlastnit. Ona to dělá způsobem, jakým to umí - snaží se pochopit, kde udělala chybu, a to nepochopí dokud jí to ten muž neřekne. Skutečně nevím, proč by za takový přístup měla být trestaná a nucena obhajovat stabilitu své psychiky.
Petra (Čt, 3. 1. 2013 - 13:01)
D, vy se mnou souhlasíte, jenom to nečtete tak jak to myslím :-) Přesně v tomto připadě by mediátor nevyřešil nic, protože toto -není- vztahový problém.
xoxo (Čt, 3. 1. 2013 - 13:01)
Marie, tak probíhá většina rozchodů, zamilovanost vyšumí, v lásku se nezmění a není, co řešit. Nedovedu si představit, co by mělo setkání těch dvou vyřešit? Tvoje dceta zřejmě ndělala žádné chyby, prostě si nesedli
xoxo (Čt, 3. 1. 2013 - 13:01)
Dalo by se o tom diskutovat,...Jo, tohle stalking byl, řeší to někdo?
s (Čt, 3. 1. 2013 - 13:01)
Jo, tohle stalking byl,...Řeší, protože se to promítá i mimo Doktorku.
hmm (Čt, 3. 1. 2013 - 14:01)
Pane D, jestliže vnímáte...Marie, píšeš, že se rozešli už před půl rokem. Nebylo by na čase, aby se dcera dala dohromady a tuto část svého života uzavřela? Rozešel se s ní sms-kou. Asi k tomu měl důvod. Možná nebyl natolik zralý, aby jí to dokázal říct do očí. Možná se "bál" jejích otázek, na které by nedokázal odpovědět. Možná nedokázal vysvětlit to, čemu sám nerozumí- proč jí nemiluje, když neudělala žádnou chybu. Jak jí to má vysvětlit? Možná k tomu měl jiný důvod.
Z nějakého důvodu se ní o tom nechce bavit, dál se s ní scházet. Zní to pro tebe asi blbě, ale ona by to měla akceptovat. Ani on není bez citu a i když ty si myslíš, že její dopisy ho nemohou obtěžovat, věř, že mohou. Třeba má i výčitky, jak se k ní zachoval. V každém případě by rád tuhle část svého života uzavřel, ale ona mu to nedovolí.
To se prostě někdy stává, někdy vztah skončí jinak, než jsme si představovali, bolí nás to. Ale musíme se s tím vyrovnat. A v tom bys jí měla poct ty, matka. Měla bys jí být oporou, pomáhat jí v tom, aby se s tím vyrovnala a uzavřela to. Jinak se v tom bude pořád dokola patlat místo toho, aby žila dál.Šťastně i přes bolavou zkušenost.
Možná, kdyby netlačila na pilu, by se s ní po nějaké době sešel a vyříkali by si to- v klidu. Takhle to asi jen tak nepůjde.
Ten vztah skončil, měla to přimout a jít dál. V tom bys jí měla pamáhat a podporovat. Ne v tom co dělá. Pochop, že to druhá strana opravdu může brát jako obtěžování.
hmm (Čt, 3. 1. 2013 - 14:01)
Marie, píšeš, že se...omlouvám se za překlepy a chybičky- měla bys jí pomoct, ne poct.
(Čt, 3. 1. 2013 - 16:01)
Pane D, jestliže vnímáte...Ano to co dělá vaše dcera je stalking...nemá se mu vnucovat !! Jak ste jí vychovala, když nemá žádnou hrdost? Neváží si sama sebe a dolejzá za ním jak poslední nula, to je hnus a vy to ještě podporujete !!

Skočte si k psychiatrovi, ten vám vysvětlí zač je toho loket ! Vaše dcera bude psychicky labilní a vy jí ještě přidáváte!!
PRAVDA (Pá, 4. 1. 2013 - 19:01)
Máčo ne pravda, co se...tak pro blbého =

TARDBAS - je psychiatrický pacient, který řídí auto s léky, které se nesmí užívat při řízení auta. Zákon to říká jasně. Dále je to agresivní jedinec, který vyhrožoval napadením a zajetím, když byl upozorněn, že řídit nesmí.
Takže až někoho srazí a zdravotně mu ublíží, budeš mít na tom také svůj podíl, spoluvinu, nevadilo ti, že těch stavech řídil auto.

NONA - je psychiatrická pacientka, která si hraje na dámu, tzv. hodná, milá, přátelská. Ve skutečnosti agresivní ženská, která se vydává za druhé, dělá z nich buzeranty a úchyláky.
Markétko... p s t.. (Pá, 4. 1. 2013 - 20:01)
...
PRAVDA (Pá, 4. 1. 2013 - 20:01)
Ten co tu protahuje hovínkem...Tedy ty jsi krásně sebekritický:
protahuješ slova výkaly a jsi špinavec největšího kalibru. Jen nevím, jak tě budou na potkání popravovat? Že by tě polévali živou vodou, prásk a zase živou vodou a prásk? Máš pravdu plně si to zasloužíš.
PRAVDA (Pá, 4. 1. 2013 - 20:01)
pokud se chrání lumpové. Pak mají na ochranu právo i druhé strany!
Nic není naopak. Ale ty to nakonec víš.
Pro Marii (So, 5. 1. 2013 - 10:01)
Marie, chápu, cos chtěla svými příspěvky říct, mezilidské vztahy ale stále procházejí vývojem, takže co platilo dříve, nemusí být dnes už pravda.
Tak, jak si to představuješ ty, se k sobě chovají slušní lidé a mezi takové zřejmě patříš.
Na druhou stranu bys měla pro svou dceru být jen podporou a ne žít její život. I ona se musí pro život nějak duševně "otužit" a jeden rozchod v mládí, i když neproběhl právě nejlépe, jí možná pomůže někdy později.
To, co tvoje dcera prožila při vyšetřování, by mě osobně odradilo od toho člověka natolik, že bych už nechtěla ani žádné vysvětlení.
Přeju vám oběma hodně štěstí.
http://psychol… (Po, 7. 1. 2013 - 03:01)
Markéto, měl jsem za to, že nepublikováním vašich komentářů prokazuji službu především vám. Nepouštíme na web příspěvky, které diskusi nijak neobohacují. Vy jste včerejší den strávila spamováním na naší facebookové stránce, od večera jste pokračovala zde v diskusi. Píšete stále dokola totéž, ničím než novými formulacemi téhož diskusi neobohacujete.
smdm (Po, 7. 1. 2013 - 09:01)
Uvedu stalking. Už se to dá počítat na roky, kdy jsem nejen já pronásledováná jistou osobou nejen tady na Doktorce. Na Lidech se opět pod novým přihlášením haanou ozvala známá nemocná osoba, která se neštítila poslat nejen mi, ale i příteli a snad všem přátelům co mám na Lidech na Štědrý večer a taky na Nový rok hambaté meily. Tato její zábava je postižitelná a nezůstane jen u zablokování.
wow (Po, 7. 1. 2013 - 09:01)
Přesně tak. Říct o někom, že je blb, teplej, tlustj, tenkej na internetové diskuzi je tak trochu, jak když děti po sobě hází písek na pískovišti

Teprve snaha ublížit, zdeptat, vyhrožování ,účelové kopírování jeho příspěvků dlouhou dobu zpátky, zneužívání toho, že se člověk svěřil,to vše se dotyčného dotýká víc než běžné plkání na anonymní diskuzi, je stalking. Nevít někdo, jestli je v tom zákonu nějak ošetřen i tenhle virtuální stalking ? Nebo kdy s z něj stává nevirtuální
Jindra (So, 6. 4. 2013 - 23:04)
Zdravim,

vite nekdo jak se resi mezinarodni stalking? Resp. kdyz nekdo stalkuje napr. z Litvy? Kam se v takovem pripade obratit? Dekuji.
PetrDruhy (Po, 8. 4. 2013 - 18:04)
Pro Marii, která iniciovala tuto diskuzi:
Vy jste ta normální a Vaše dcera je ta, komu bylo ublíženo nelidským chladem a psychickým násilím, byť dle zákona korektním.
Svět je bohužel z velké části v moci lidí, kteří dávno ztratili zdravé instinkty a přiměřenou intuici pro pochopení toho, co je dobré a co nikoli.
Místo pomoci se zde můžete dočkat i "pitvy zaživa", kdy Vaši oponenti budou brát sílu právě z Vašeho narůstajícího smutku a bezradnosti. Buďte sama sebou, dceru vezměte někam na výlet a kupte jí zmrzku nebo něco roztomilého.
Helena (Pá, 19. 4. 2013 - 22:04)
Stalking - bohužel nikoli v...Marie, nechci být zlá,ale asi dcera nemluví pravdu? V žádném případě by za 4 dopisy v průběhu jakékoli doby nemohla být obviněná za stalking!Pokud by vás-vlastně jí policie takto za 4 dopisy šikanovala, dejte si okamžitě stížnost za porušování zákona.
Jenže to si musíte být stoprocentně jistá,že dcera neposílala také sms atd..

Dle české právní úpravy, obsažené v trestním zákoníku, se novým trestným činem nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem, se rozumí dlouhodobé pronásledování jiného, a to prostřednictvím:

- vyhrožováním ublížením na jeho zdraví nebo jinou újmu jemu nebo osobám jemu blízkým,

- vyhledáváním jeho osobní blízkosti nebo jeho sledováním,

- vytrvalým kontaktováním jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak,
- jeho omezováním v jeho obvyklém způsobu života,

- zneužívání jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,

přičemž toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo o život a zdraví osob jemu blízkých. Za výše uvedené protiprávní jednání hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

V tom případě, kdy pachatel spáchá výše uvedené skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování vůči dítěti, těhotné ženě, se zbraní nebo nejméně dvěma osobami, hrozí mu (jím) trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

K tomu, aby mohlo dojít k obvinění pachatele ze stalkingu, musí být dodrženy tři podmínky a to:

- jednoznačnost, že pronásledovatel tak činí evidentně proti vůli oběti,

- pronásledování oběti je intenzívní,

- pronásledování oběti je dlouhodobé (dle současně dohodnuté praxe zhruba 4 až 6 týdnů).

Osobně jsem zažila stalkikg nedávno a trval 3 měsíce.
Mudr.Hugo Jeroným Modrý Mba...tomuto člověku bych mooc přála,aby něco podobného zažíval. Pak by tak hloupě nepsal.Není nic nechutnějšího, než stále se opakující telefonáty ,sms a postávání -číhání u domu..Nebudu tu popisovat jak vše probíhalo ale stalkery nesnáším.
Vaše dcera asi zasloužila vysvětlení,ale zas je to věc jejího bývalého zda ho dá a jak je vychovaný. Nikdo si nic nesmí vynucovat..
Lia (Ne, 16. 2. 2014 - 11:02)
Opravdový příběh. Možná, že i vám pomůže.
http://vrbaweb.blog.cz/1402/z-obycejne-lasky-do-vezenske-cely
Pavel (37) (St, 23. 9. 2015 - 12:09)
Jak nepropadnout stalkingu?
Začínám mít problém a nevím co s tím, na koho se obrátit. Před osmi lety jsem se rozvedl, kvůli opakovaným nevěrám manželky po deseti letém manželství a půl roku jsem ji měl ještě moc rád, měl ještě nějakou falešnou naději a psal SMS a MAILY hlavně kvůli dceři. Pak to přešlo. Potom jsem se zamiloval do mnohem lepší ženy a půl roku jsme spolu chodili, ale přitom měla partnera a neřekla mi to. Nemohla se rozhodnout, jestli má být se mnou, nebo s ním. Pak napsala jen SMS, že se mnou končí a já nemohl přestat psát SMS a myslet na ni rok. Než jsem poznal a do třetice se zamiloval do nejlepší holky a byli jsme spolu tři roky. Před dvěma roky jsme se ,,rozešli" , ale pořád jsme byli v kontaktu a nevadilo jí, že jí píšu.Když už to ukončím já, tak přijede, nebo napíše ona a obráceně.Zkusili jsme se k sobě vrátit a byli teď spolu 3 měsíce, ale nejde to.Domluvili jsme se, že se zkusíme odmlčet, ale hned to poruší a napíše SMS. A pak týden nic. Jenže já už píši těch SMS a mailů spousty. Vidím, že začínám STALKINGU propadat a nevím, co s tím. Na koho se obrátit.Ona měla zlé zkušenosti s předešlými partnery a nikdy se jí nestávalo, že by se vracela. Já ji totiž nic neudělal a v podstatě jsme oba takoví hodní dobráci. Jenže se už nesoustředím v práci a jsem mimo realitu. Připadá mi, že máme problém oba. Oba jsme zatím mírní manipulátoři a začínající stalkeři. Uvědomuji si to a nevím , co s tím. A vidím, že se to tentokrát už vymyká kontrole. Prosím o radu. Kam se obrátit, aby se to nezvrhlo k něčemu horšímu. Jak včas stalking zastavit ? Všude se jen píše o obětech, co mají dělat, ale co má udělat Stalker, aby se nestalo něco špatného? A myslím, že takhle na sebe Stalkeři ani nepohlédnou a nezajímají se o to, co s tím. Myslí si, že jsou v právu, ale co když své chování vidí, co mají pak dělat ? Kde vezmou odvahu někam napsat, kam mají jít ? Děkuji za každou radu.
Vanesa Hajduchová (Ne, 24. 12. 2017 - 17:12)
Dobrý den, žiji s matkou a jejím přítelem. Matčin bratr co byl na léčení v Beřkovicích z důvodu schizofrenie už druhý den krouží kolem našeho domu a neustále zvoní. Když jdu ven s přáteli tak tam sedí a pozoruje nás,pozoruje i matku.Tak jsem to oznámila mému otčímovi že je mi nepříjemné jak tam pořád je a jak mě pozoruje.Tak za ním šel a řekl mu ať jde pryč ale přes to nešel.A pořád se tu zdržuje a dělá že je návštěvníkem restaurace u našeho domu. A máme podezření že je tam pod záminkou aby nás mohl sledovat a nebo v horším případě se dostat do našeho domu.Vzhledem k tomu, že v minulosti tuto restauraci nikdy nenavštěvoval,si myslíme,že naše podezření je oprávněné.V minulosti to byl narkoman a žil v Londýně.Prosím poraďte jak se v téhle situaci máme zachovat (nebo jak postupovat) děkuji Vanesa Hajduchová
sdfg (Po, 25. 12. 2017 - 00:12)
...USA je země světlých zítřků.To ví každé malé dítě...
sdfg (Po, 25. 12. 2017 - 00:12)
Stalkující dámy v letech v předvánoční dárkové špičce,to byl teda nářez,to bych už nechtěl znovu zažít,vyteklé nervy do kanálu,prej že ji nevidim,že se ptala něco prodavačky,no ja tu padesátku fakt neviděl,sorry,krám dvěstě lidí a ženská v letech naštvaná že se ptám prodavačky na něco ,když ona jí zrovna něco hledá.
všeobecné rady (Po, 25. 12. 2017 - 00:12)
Dobrý den, žiji s matkou a...www.policie.cz/clanek/prevence-stalking.aspx
Mireček (Po, 25. 12. 2017 - 01:12)
Dobrý den, žiji s matkou a...Já žil v takovém nájemním bytě,kde bylo hodně vestvěných skříní a všechny jsem je nevyužíval,po asi půl roce co jsem si prvně všim,že se mi ztrácí jídlo z ledničky,jsem pojal podezření na častou návštěvu zlodějů a instaloval kamery napojené na mobil,ale světe div se,ihned po mém odchodu do práce,se z jedné vysoko položené skříně vyhrabala cizí ženská,která rozhodně nebyla moje přítelkyně a šla ihned do ledničky a začla mi pít mléko a uždibovat z hrnce,šla na wc,vše pečlivě dávala na stejné místo,takže jsem tedy jeden den jako bouchl dveřmi a dělal že jsem odešel,když jsem nabyl dojmu,že žena již musela vyjít,protože slyšet nebyla otevřel jsem najednou dveře do kuchyně a tam nikdo,jen dveře nahoře ve skříni byli pootevřené.Tu jsem se necítil úplně dobře,tak jsem začal volat,tak já vím,že tu jste,nevadíte mi ukažte se domluvíme se a neřeknu to na vás,nechám vás jít.
V tu chvíli jsem zaslechl jak se ozvalo.Jsem hikamuri,bojím se lidí a schovala jsem se u tebe,no ale nikoho jsem neviděl,tak jsem se na to vybodl a přičetl jsem to mému přepracování.Za chvíli zazvonil další pitza boj a já pečlivě odložil další krabici do obýváku,kam je půl roku vyrovnávám....
N@zor (St, 1. 8. 2018 - 13:08)
Me na nem "prekvapuje" ta vule a schopnost si jej opodstatnit tech, kteri se, takto dokazou chovat, aniz by chapali ze jde o spatnost, roky. Neumi dat cloveku pokoj, kdy pokud nejsou takoveho jednani ve vleku neceho vetsiho, je tak aspon neumyslnym vyustenim, zpusobenym tim kdo je sledovan. Vnejsi okolnosti a objekt zajmu, tod vynici a pricina jinak nechteneho chovani.
Mne to prijde jako kdyz se clovek snazi neco za kazdou cenu obhajit, pokud neni jasne oduvodneni, ktere se mimodecne nabizi rozumnemu cloveku uz samo o sobe, na snade.
Takovi lide asi nabyli dojmu, ze laska, stejne tak jako smrt, probiha nekolika stadii pocitu a ze na konci, tak jako treba u rakoviny, dojde ke smireni. Ze zloby, z pocitu hnusu, leptave pseudoletargie, dojde k zamilovanosti.
Staci jen vytrvat.
A ty radoby rady... to je podes... vic k tomu rici nejde.
Tak jako nekomu kdo si muze byt odporny, nemusi dochazet, ze se nekomu muze libit, tak nekomu, kdo se ma za buhvico, nedojde, ze nekomu muze byt odporny. A kdyz uz, vse si vysvetli po svem frazemi typu. Pomatene, realitu nereflektujici symboliky vztahuji na pochopitelne a prirozene reakce, ktere ovsem jsou radeji potlaceny, aby jejich projevenim clovek v onom posahane realitu vnimajicim jedinci, nevyvolal o sobe mylnej dojem. To jest ten zacarovany kruh, kdy uprimnou bezprostrednosti, kdy se clovek projevuje ve sve pravdivosti, sam sebe hazi do mylneho svetla.
To jsou lide, kteri jsou schopni stat nad vrutem se sroubovakem i hodiny, aby jim mohli pootocit treba jen o polovinu otacky.
Nechutna mentalita, povaha, mysleni, nazory, chovani.
Clovek si musi dat pozor na svoje chovani ve svem soukromi pokud je sledovan. Jedna vec staci k tomu, aby si nekdo na zaklade ni zacal myslet, ze pro onoho cloveka znamena buhvico. Protoze u domysliveho prece vsechny nitky vedou k nemu.
A uprimne, ja uz treba ani nedokazu myslit na nekoho kdo je mi prijemny, kdy se moje myslenka i zaobere nekym kdo mi prijemny neni, ne proto, ze bych snad chtel, kdy mi proste vadi predstava, ze nekdo takovy ma o mem soukromi prehled.
Vlastne, clovek na nekoho mysli jen v souvislosti s tim, ze mu vadi predstava, ze by ten nekdo mohl myslet na neho, kdy rad by ten odpad vypustil uz z hlavy a zil svuj zivot a mozna i uz nehlede na to, jak moc nejaky cvok mysli na nej. Ale to vite, kdyz mate zkusenost se zvracenostmi, navic verejne ci mnoha lidmi legitimizovsnymi, kdy nezustalo jen u myslenky... To si psychopat jednou rekne, ze chce byt za kazdou cenu v dosahu vasi pritomnosti a hned mate soukromi, moznost seznamit se, na roky v hajzlu.
Nedokazal bych na nekom viset roky, kdyz bych vedel, ze to druhe osobe jednak vadi a taky objektivne nic neprinasi, kdy bych z toho, ze tim strada, tezil jen ja. Jednak pocit z toho, pak i objektivni stranka veci, kdy je svrchovane neoddiskutovatelne o co clovek prichazi. To proste nejde lzi zahrat do autu. Ale jsou lidi, kteri ac v takove forme stalkingu se nikdy, nikdy neocitli, jsou schopni jej predhazovat, kdyz uz ne jako dobrou vec, tak aspon jako zaslouzenou ? la, jakoze ruka cloveka tu klavesnici nezmackla, to buh. A hlavne ten podnet k tomu kliku, duvod, rozhodnuti, nic osobniho, nybrz nestranne presahoveho. Kdy pokud ten stalking spatne snasis, tak snad prave pro jeho bezprostredni dopad ci vliv, ktery ti brani pochopit jeho objektivni prinosnost nebo dobre myslenej zamer. Ze jde vlastne o otazku pristupu, kteryzto ovlivnuje v dusledku prinosnost ci neprinosnost veci. A tedy, ze pokud mel pro me stalking jen spatny dopad, je to ma chyba, protoze jsem v nem videl nepritele. Ta situace nastala, kdy ja po vzoru kreda, ze kazdy problem je prevlecena prilezitost, jsem ji nedal sanci.
Nechtit neco, zavrhnout to uz v zarodku, nebo nedejboze uz predem? Byt treba ve veci protizakonne, nijak neospravedlnitelne? Nakonec je clovek moralizovan temi cizaky, doslova cizaky, anonymnimi, otravne nenechavymi, nic nechapajicimi.
Ten nejosklivejsi odpad, se porad k tobe bude mit, porad.
N@zor (St, 1. 8. 2018 - 13:08)
Me na nem "prekvapuje" ta vule a schopnost si jej opodstatnit tech, kteri se, takto dokazou chovat, aniz by chapali ze jde o spatnost, roky. Neumi dat cloveku pokoj, kdy pokud nejsou takoveho jednani ve vleku neceho vetsiho, je tak aspon neumyslnym vyustenim, zpusobenym tim kdo je sledovan. Vnejsi okolnosti a objekt zajmu, tod vynici a pricina jinak nechteneho chovani.
Mne to prijde jako kdyz se clovek snazi neco za kazdou cenu obhajit, pokud neni jasne oduvodneni, ktere se mimodecne nabizi rozumnemu cloveku uz samo o sobe, na snade.
Takovi lide asi nabyli dojmu, ze laska, stejne tak jako smrt, probiha nekolika stadii pocitu a ze na konci, tak jako treba u rakoviny, dojde ke smireni. Ze zloby, z pocitu hnusu, leptave pseudoletargie, dojde k zamilovanosti.
Staci jen vytrvat.
A ty radoby rady... to je podes... vic k tomu rici nejde.
Tak jako nekomu kdo si muze byt odporny, nemusi dochazet, ze se nekomu muze libit, tak nekomu, kdo se ma za buhvico, nedojde, ze nekomu muze byt odporny. A kdyz uz, vse si vysvetli po svem frazemi typu. Pomatene, realitu nereflektujici symboliky vztahuji na pochopitelne a prirozene reakce, ktere ovsem jsou radeji potlaceny, aby jejich projevenim clovek v onom posahane realitu vnimajicim jedinci, nevyvolal o sobe mylnej dojem. To jest ten zacarovany kruh, kdy uprimnou bezprostrednosti, kdy se clovek projevuje ve sve pravdivosti, sam sebe hazi do mylneho svetla.
To jsou lide, kteri jsou schopni stat nad vrutem se sroubovakem i hodiny, aby jim mohli pootocit treba jen o polovinu otacky.
Nechutna mentalita, povaha, mysleni, nazory, chovani.
Clovek si musi dat pozor na svoje chovani ve svem soukromi pokud je sledovan. Jedna vec staci k tomu, aby si nekdo na zaklade ni zacal myslet, ze pro onoho cloveka znamena buhvico. Protoze u domysliveho prece vsechny nitky vedou k nemu.
A uprimne, ja uz treba ani nedokazu myslit na nekoho kdo je mi prijemny, kdy se moje myslenka i zaobere nekym kdo mi prijemny neni, ne proto, ze bych snad chtel, kdy mi proste vadi predstava, ze nekdo takovy ma o mem soukromi prehled.
Vlastne, clovek na nekoho mysli jen v souvislosti s tim, ze mu vadi predstava, ze by ten nekdo mohl myslet na neho, kdy rad by ten odpad vypustil uz z hlavy a zil svuj zivot a mozna i uz nehlede na to, jak moc nejaky cvok mysli na nej. Ale to vite, kdyz mate zkusenost se zvracenostmi, navic verejne ci mnoha lidmi legitimizovsnymi, kdy nezustalo jen u myslenky... To si psychopat jednou rekne, ze chce byt za kazdou cenu v dosahu vasi pritomnosti a hned mate soukromi, moznost seznamit se, na roky v hajzlu.
Nedokazal bych na nekom viset roky, kdyz bych vedel, ze to druhe osobe jednak vadi a taky objektivne nic neprinasi, kdy bych z toho, ze tim strada, tezil jen ja. Jednak pocit z toho, pak i objektivni stranka veci, kdy je svrchovane neoddiskutovatelne o co clovek prichazi. To proste nejde lzi zahrat do autu. Ale jsou lidi, kteri ac v takove forme stalkingu se nikdy, nikdy neocitli, jsou schopni jej predhazovat, kdyz uz ne jako dobrou vec, tak aspon jako zaslouzenou ? la, jakoze ruka cloveka tu klavesnici nezmackla, to buh. A hlavne ten podnet k tomu kliku, duvod, rozhodnuti, nic osobniho, nybrz nestranne presahoveho. Kdy pokud ten stalking spatne snasis, tak snad prave pro jeho bezprostredni dopad ci vliv, ktery ti brani pochopit jeho objektivni prinosnost nebo dobre myslenej zamer. Ze jde vlastne o otazku pristupu, kteryzto ovlivnuje v dusledku prinosnost ci neprinosnost veci. A tedy, ze pokud mel pro me stalking jen spatny dopad, je to ma chyba, protoze jsem v nem videl nepritele. Ta situace nastala, kdy ja po vzoru kreda, ze kazdy problem je prevlecena prilezitost, jsem ji nedal sanci.
Nechtit neco, zavrhnout to uz v zarodku, nebo nedejboze uz predem? Byt treba ve veci protizakonne, nijak neospravedlnitelne? Nakonec je clovek moralizovan temi cizaky, doslova cizaky, anonymnimi, otravne nenechavymi, nic nechapajicimi.
Ten nejosklivejsi odpad, se porad k tobe bude mit, porad.
Táňa (St, 10. 10. 2018 - 13:10)
Dobrý den, můj bývalý zeť, neustále obtěžuje dceru telefonáty či smskami. Jenže vše se děje pod záminkou starosti o děti. Chápu zájem o děti, ale například to, že se mu zdá, že syn přibral, dokáže rozebírat více než hodinu a pitvat to do nejmenších detailů. V kteroukoli denní i pozdně večerní dobu. Další den se vyskytne další " problém" a celá story se opakuje. Takhle je to dennodenně, i několikrát za den a snaží se dceru vmanipulovat do přiznání, že něco dělá špatně. Je to úplně na hlavu, dcera je na zhroucení. Dá se vůbec bránit v tomto případě, kdy se šikana a pronásledování odehrává pod záminkou péče o děti a zájmu o ně?
dobré ráno (Pá, 12. 10. 2018 - 07:10)
To je nejhorsi, kdyz jednani vykazujici jasne rysy stalkingu, mysleno jak skutecny zamer one osoby, tak i jeho dopad na toho ke komu je smerovano, je zastitovano zastupnymi pricinami, u kterych dany jedinec moc dobre vi, ze je citi jako zaminku, kdy si je mozna i vedom jiste bezvýchodnosti druhe strany vuci teto zastite.Nedokazi poradit co se stalkery. Me prekvapuje na tom ta okazala troufalost, kdy se nekdo nezdraha zachovat zpusobem, nad kterym si dela tezkou hlavu jak matka tak i dcera.Proc nezkusit napsat na stranky, kde se zabyvaji, snad ne jen zdanlivymi resenimi takovych to situaci.Ja vidim ve stalkingu stinovou hru, kdy skutecne zamery daneho jednani jsou umně skryty pod zastitou jinych navenek recenych umyslu. A pak se nabízí otazka jaka je az prihodna situace na to zacit jednat, kdyz bohuzel neexistuje úměrná vazba mezi pocity z neciho jednani a jeho zrejmou fakticnosti na prvni pohled?Mela byste se obrátit na prislusne zdruzeni, protoze z teto heslovitosti nelze nic odvodit. Me na tom prekvapuje ta pripadna podlost toho, ze by nekdo opravdu mohl ve svem jednání kalkulovat s jasnou predstavou toho jak muze byt druhou stranou vnimano, kdy mozna onen povedenec pocita s predstavou, jak spatnou matkou by byla ona zena, kdyby ignorovala vyzvy starostliveho tatinka, kdy si rikam, oc mensi problemy s asertivitou by mela, kdyby mezi ni a nim, neexistovalo pojitko v podobe ditete. Ono totiž neni zrejme, proc se zdraha vase dcera toho cloveka ignorovat, jestli z důvodu obav z nej, nebo pocitu bezvýchodnosti kdy proti jeho taktice pouzivat dite jako nastroj ke kontaktu s ni, nedokaze umně manevrovat.Každopádně, s pripadnou pasivitou vasi dcery vuci jejim pocitum, se onen chlap muze ve svem pocitu jistoty, ze mu jeho chovanim nic nehrozi, az za hranice toho co by si jinak uz nedovolil, pokud se mu dostalo pocitu, ze mu tahleta podlost prochazet uz nebude. Mozna ma posunuty pud sebezáchovy nasobne s tim, kdy si toho rozdilu muze byt vedom, o kolik se uz za hranice toho co by jeste s klidem dokazal clovek normalne snest, v pripade vasi dcery, dostal.Ano, jsou cvoci, kteri si nedokazi připustit skutecnou podobu sveho jednani, včetně toho jak nakrásně se vůči nemu vyjimaji, kdy s tim si vubec nepřipouští dopad jejich jednani, rekneme z duvodu jejich zaslepenosti, je to takova "light" nepříčetnost. Ale pak jsou tady ti, kteri si jsou pri te vsi vykonstruovanosti, nalezite vedomi jak polohy sve tak i polohy druheho, se vsemi vyznamovymi odstiny, kdy častokrát prave vedomi toho co a jak citi ten druhy, jak se k tomu stavi, urcuje i podobu jednani vuci nemu ze strany toho stalkera, ktery, ac si muze byt vedom, ze je docela z objektivniho hlediska snadne se dostat ze situace, v jake se ocitla vase dcera diky nemu, tak v kontextu jeho předpokladu nalomenosti vasi dcery, jejich vnitrnich dilematu, pocitu bezvýchodnosti a jiste neobranyschopnosti, muze o to vic nabyt jistoty, a snad i dojmu, ze se ji dostal do hlavy, pokud mu prochazi to, u cehoz treba i tusi, ze je snadne rozbit, skoncovat s tim. A o to jde, mnohdy nejistotu, ze je neco snadneji rozbitelne nez to na prvni pohled vypadá, kompenzuje naopak pocit jistoty, vyplyvajici z predstavy, ze pokud to neco ten clovek nedokaze rozbit, nejspis je sam rozbity, jakoze je vlivem obav jednou tolik sám sobe veznem jako je veznem v one neci pofiderni konstrukci.Nemyslim si, ze jeho pozice jako takova, jeho jednani, by mu davalo jistotu, tu mu neprimo "dodava" vase dcera, kdy v one "na odstrel" pozici se citi jako na koni jen diky nerozhodnosti vasi dcery. Ta jeho konstrukce, je jen stinem skutecne obavy, kterou lze prekonat, prekroci li svuj stín vase dcera. I kdyz, kdo vi. I mnohe zname a silne osobnosti se jiste potýkali s cvoky, kdy si zpetne rekli, ze mohli reagovat lepe. Co takhle nekdo, kdo by mu rozbil hubu? Ne moc, jen symbolicky, aby pochopil kam muze jit s tou svojí konstrukci. A pokud to nepomuze, bum, trestni oznámení...
rano za tmy (Út, 16. 10. 2018 - 04:10)
Mnozí nemají ani ponětí jak destruktivní může být pro někoho jeho vlastní duševní zachovalost, určitá nezasaženost, pokud působí jako magnet, až nepříčetně na někoho, kdo pak takovému člověku nedokáže dát pokoj.Nejsou to jen peníze co lidi závidí, kdy ty mnohdy nemají takovou potřebu ukrást, jako potřebu poskvrnit na osobnosti někoho kdo jen není jako on(i).Nedokážou dát pokoj, nikdy... Lidé jsou celkem i psychopati:)Chápu že je těžké žít sám se s sebou, tím méně ale neschopnost žít bez někoho konkrétního.Já třeba nechápu posedlost typu, že někdo třeba rozprodá své věci, k tomu vybere spoření, aby si mohl koupit pojízdné bydlení (karavan), aby ten mohl zaparkovat v blízkosti chudáka svého zájmu.Člověk vidí tu jejich zlomyslnost, nepřejícnost, pokušení ublížit, bez příčinného důvodu oné osoby.Člověk neví na koho může narazit, kdy je zajímavé, že ti co jej znají, si od něj dokáží držet odestup, aby pak někdo úplně cizí si jej nárokoval jako nějakou věc. Pak ty "argumenty", proč to nebo ono. Někdy se stává, že jako hlavní důvod toho či onoho, je uváděn ten, kterej daná osoba moc dobře vnitřně cítí jako zástupný.
rano za tmy (Út, 16. 10. 2018 - 05:10)
Někteří tak nejak chtějí srážet sebevědomí, od pochybnosti vůči sobě, přes pocity méněcennosti, až k výčitkám svědomí za to, že je člověk takový jaký je.A kdo že to dělává? Často ti, kteří buď vůči vám cítí, ne třeba komplexní, ale v něčem dílčí pocit méněcennosti, nebo ti, kteří by k vám byli jako míliusové, za předpokladu že se vaše konání bude odvíjet podle jejich představ, aneb když nejhorší je vždycky to čeho se mi nedostává i když to chci.
Jenže (Út, 16. 10. 2018 - 08:10)
Pokud někdo o někom píše smyšlené lži je rozdíl jako ,když dá světu na vědomí vaše vyjádření nadávání a urážení. Tady platí cos zasel to sklízíš! Nebo jak se do lesa volá tak se s něj ozývá.
Ano (Út, 16. 10. 2018 - 10:10)
Přesne! Cos zasel to sklidis. To plati obecně.Je pravda ,že je tento výrok chapan pouze v tom negativním slova smyslu.Dobro a zlo nestojí jenom samo osobě. Např. zasejes lásku a sklidis snutek.V živote se pohybujes mezi PŘÍLEŽITOSTI. a OMEZENÍM.
Ano (Út, 16. 10. 2018 - 10:10)
Jinými slovy řečeno JE TO.MULTIFAKTORIALNI.
Reklama